Module  พัฒนาโรงเรียนด้วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง Brain-based learning
Module พัฒนาโรงเรียนด้วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง Brain-based learning
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
Workshop 2 โครงการพลิกโฉมโรงเรียนประชารัฐ-SCB Model
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

พลิกโฉมโรงเรียน SCB-ประชารัฐ Model

วันที่ 28-30 เมษายน 2560

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ