กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงโครงการเยาวชน (โมดุลที่ 1)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ด้วยพี่เลี้ยงชุมชนมีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกับเยาวชนในชุมชน ได้แก่ การกระตุ้น สนับสนุนเยาวชนทำโครงการ การร่วมคลี่คลายปัญหาของเยาวชนระหว่างการทำโครงการ การรับฟังและตั้งคำถามกระตุ้นการเรียนรู้ รวมถึงติดตามพัฒนาการของเยาวชน

โครงการจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงชุมชน เพื่อให้พี่เลี้ยงชุมชนมีทักษะการเป็นโคช เพื่อสนับสนุนเยาวชนทำโครงการได้

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ