กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร (โมดุลที่ 2: เล่าให้เป็นเรื่อง..จากเขียนสู่คลิป )
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาทักษะการเล่าเรื่องจากการเขียนสู่การเล่าด้วยภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว

2. เรียนรู้กระบวนการพื้นฐานการเล่าเรื่องเพื่อการสื่อสาร

3. นำทักษะการเล่าเรื่องแบบต่างๆ ไปสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์บนสื่อออนไลน์

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ