กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีนำเสนอโครงการเยาวชน (ระยะที่ 2) โครงการกลไกชุมชนสู่การพัฒนาเยาวชนจังหวัดสตูล
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

หลังจากก่อนหน้านี้ เยาวชนจังหวัดสตูลมีการนำเสนอโครงการระดับพื้นที่แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเป็นการเสนอโครงการระยะที่ 1 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ ซึ่งเยาวชนทั้ง 15 กลุ่ม ได้มีโอกาสลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อทำความรู้จักชุมชนของตนเองให้มากขึ้น แล้วกลับมาพัฒนาโจทย์โครงการ รวมถึงนำเสนอเป้าหมายและแผนกิจกรรมของโครงการต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่จะช่วยเติมเต็มข้อเสนอโครงการ และแนวทางเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินโครงการต่อไป

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ