กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เปิดเพจ Kladee D.I.Y.
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ตามความประสงค์ของผู้พัฒนาและcoachที่จะจัดให้มีการสร้างเพจสำหรับผลงานของเรา เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและเพื่อการโฆษณาผลงานของเราในอีกช่องทางหนึ่งด้วย

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ทำการสร้างเพจบนเฟสบุ๊คเสร็จสิ้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

ลิงค์เพจ Kladee DIY

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ