กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
บรรยายพิเศษ "เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ และพัฒนาการทุกช่วงวัย" โดย นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแต่ละช่วงวัย ทักษะสมอง EF และการปรับพฤติกรรมเด็ก
2. พ่อแม่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยได้
3. ตอบคำถาม ชี้แนะพฤติกรรมสำคัญ เพื่อพ่อแม่ลดความกังวลปัญหาการจัดการเลี้ยงดูลูก และนำหลักการไปปรับใช้ได้

สถานที่ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ,SCB Academy Playground ชั้น 18

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ