กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวลาคุณภาพกับลูกรักในยุคสมัย ๔.๐ ครั้งที่ ๖ เวลาของเราเป็นเวลาคุณภาพ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

โครงการห้องเรียนพ่อแม่

สำหรับผู้ปกครองระดับปฐมวัย เวลาคุณภาพกับลูกรักในยุคสมัย ๔.๐

ครั้งที่ ๖ เวลาของเราเป็นเวลาคุณภาพ

จัดโดยมูลนิธิสยามกัมมาจลและมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ

วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๐๘:๓๐ – ๑๕:๓๐ น. ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ

ในยุคสมัยที่หลายๆ ครอบครัว พ่อแม่ต้องช่วยกันทำงานนอกบ้านเกือบทั้งนั้น เราเผชิญกับความถาโถมรวดเร็วของข้อมูลข่าวสาร และเครื่องมือทุ่นแรงและทุ่นเวลาต่างๆ เพื่อจัดการกับข้อมูลเหล่านั้น สิ่งที่ตามมาคือกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ที่เร้าให้ต้องทำงานชิ้นแล้วชิ้นเล่าแข่งกับเวลา และรู้สึกว่ามีเวลาน้อยนิดสำหรับครอบครัว

เรามองหาเวลาที่พิเศษสุดที่เชื่อแน่แก่ใจว่าจะก่อให้เกิดความสุขสำหรับทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะลูกๆ ซึ่งก็สามารถทำได้หลายกิจกรรม เช่น การไปปิกนิกที่สวนสาธารณะใกล้บ้าน ไปตากอากาศเล่นน้ำทะเล รับลมหนาวชมทะเลหมอก ไปสวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ ไปเที่ยวต่างประเทศ และ ฯลฯ เวลาเช่นนี้เป็นเวลาที่พิเศษสุดจริงๆ หรือ

แต่ห้องเรียนพ่อแม่ชวนกันมองว่าการใช้เวลาคุณภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ กิจกรรมที่สุดพิเศษหรือปริมาณของเวลา/วันที่เราจะได้รับโอกาสออกจากหน้าที่การงานและความเคยชินเพื่อไปหาความสุขเพียงเท่านั้น แต่เวลาคุณภาพ คือ เวลาแห่งคุณค่าที่ทุกคนโดยเฉพาะ พ่อ/แม่ ลูก “Be there” อยู่ด้วยกันทั้งตัวและหัวใจ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพื้นๆ เช่น งานบ้าน งานครัว งานสวน งานกิจวัตรส่วนตัว โดยตั้งต้นที่พ่อแม่เป็นผู้สร้างพื้นที่และโอกาส ผ่านการลงมือทำแบบ “เล่นๆ” ฝึกลูก และฝึกตน ลด ละ เลิกความกังวล ความกลัว ความเป็นห่วง และความต้องการของตนพร้อมๆ กันกับการฝึก พาลูกเล่น ทำงาน และเรียนรู้ไปตามจังหวะที่ “ฟัง” และ”เห็น”ลูก

เคล็ดลับของห้องเรียนพ่อแม่ที่มอบให้ ไม่ใช่เทคนิคนอกตัว แต่เป็นเรื่องในตัว การลับคมของเครื่องมือการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มของเวลาคุณภาพ คือการรู้จักธรรมชาติของตนทั้งโดยเฉพาะด้านใน ได้แก่ ความรู้สึก นึก คิดและสภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นจิตใจในการเผชิญสถานการณ์ต่างๆ เมื่อระลึกได้จึงเกิดสติที่รู้สึกถึงความไม่ปกติเหล่านั้นและจัดปรับที่ใจตนเองเป็นเบื้องต้น จึงสามารถสร้างพื้นที่คุณภาพและความสุขสำหรับการเติบโตของตนและลูก

ห้องเรียนพ่อแม่ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นความเป็นพ่อแม่ซึ่งเป็นต้นแบบของผู้เรียนรู้จากการปฏิบัติและหยิบดีจากสิ่งและบุคคลรอบตัวด้วยการร่วมกันนำความรู้ ความเข้าใจจากการอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกลุ่มมาถักทอสร้างสรรค์ฐานการเล่นที่เกิดจากหนึ่งสมอง สองมือและหัวใจของพ่อแม่ พาลูกเล่นและใช้เวลาอยู่กับพี่ป้า น้าอาและ ชุมชนแห่งมิตรไมตรี ที่ทุกคนช่วยกันดูแลลูกๆ ให้เติบโตอย่างอิสระ ด้วยความเข้าใจว่า...

...ลูกจะเติบโตและเป็นอย่างที่เราเป็น ไม่ได้เป็นอย่างที่เราบอก...

­

จุดประสงค์

  • ·พ่อแม่ได้ประมวลความรู้ ทำงานร่วมกับกลุ่ม รับฟังความคิดเห็น สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของพ่อแม่ นำมาสร้างเป็นฐานการเล่น
  • ·ได้สังเกตพัฒนาการด้านต่างๆ ของลูกรู้วิธีส่งเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมตามธรรมชาติ
  • ·สะท้อนและจัดการความรู้ร่วมกัน
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ