กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวลาคุณภาพกับลูกรักในยุคสมัย ๔.๐ ครั้งที่ ๒ : "เล่นเป็นก็เป็นเรื่อง"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

โครงการห้องเรียนพ่อแม่ไทยพาณิชย์

หลักสูตรปฐมวัย

ห้องเรียนพ่อแม่ : "เล่นเป็นก็เป็นเรื่อง"

จัดโดยมูลนิธิสยามกัมมาจลและมูลนิธิ โรงเรียนรุ่งอรุณ

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561

ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ

การเล่นจะสำเร็จหรือไม่ เด็กต้องจัดการกับตัวเอง เพราะการไปจัดการกับคนอื่น กับสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องยากสำหรับเด็ก แต่จะง่ายกว่าถ้าเขากลับมาจัดการกับตัวเอง พาตัวเองไปอยู่ตรงไหน พาตัวเองไปทำอะไรสักอย่าง แล้วสังเกต จะเกิดความสอดคล้องสมดุลขึ้น เป็นไปตามธรรมชาติของการเล่น

การเล่นเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก บางครั้งเด็กไม่มีโอกาสได้ทำสิ่งต่างๆ อาจจะเป็นเพราะเขามีความกลัว ความกังวลบางอย่างที่เขาอาจจะบอกไม่ได้ เหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็เช่นกัน อาจจะกังวลว่าลูกจะเล่นได้หรือไม่ และจะปกป้องเขา ทำให้เขาไม่มีประสบการณ์ใหม่ๆ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ