กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
12 Senses ที่มีผลต่อสุขภาวะในระยะยาว
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

12 Senses ที่มีผลต่อสุขภาวะในระยะยาว

โดย นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล(หมอปอง) นายแพทย์ธรรมชาติบำบัด ตามแนวมนุษยปรัชญา

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก สุขุมวิท 40

                                

วัตถุประสงค์

  • เตรียมความพร้อมผู้ปกครองด้วยการร้องเพลงร่วมกัน
  • ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจรับฟังการบรรยายเรื่อง “12 Senses ที่มีผลต่อสุขภาวะในระยะยาว” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติเด็กแต่ละช่วงวัย ว่าเด็กมีพัฒนาการผ่านสัมผัสรู้ (sense) ที่แตกต่างกัน และฐานที่มั่นคงแข็งแรงต้องได้รับการดูแลในช่วงเด็กปฐมวัย ซึ่งจะมีผลต่อพัฒนาการและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในอนาคต
  • ผู้ปกครองเรียนรู้และทำกิจกรรมดนตรีและจังหวะ เพื่อความเข้าใจและฝึก sense of life

­

­

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ : เล่นรู้โลกผ่านความงาม ครั้งที่ 5.pdf

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ : เล่นรู้โลกผ่านความงาม ครั้งที่ 5.pdf

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ