กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีนำเสนอเค้าโครงงานวิจัย
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การนำเสนอเค้าโครงงานฐานวิจัย เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ด้วย "โครงงานฐานวิจัย" ในหน่วยที่ 2 หรือหน่วยโครงการ (จาก 5 หน่วยการเรียนรู้ 14 ขั้นตอน) ของโรงเรียนที่ได้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่แสดงออกของเด็ก ๆ และเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเชื่อมโยงออกไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับคนในชุมชนในประเด็นที่เด็ก ๆ สนใจ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ