กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
PLC การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ (ก่อนเปิดภาคเรียน)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

กระบวนการ PLC การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานฐานวิจัยโรงเรียนนำร่อง 10 แห่ง ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล


          พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล อาจจะเริ่มต้นด้วยการใช้โครงงานฐานวิจัยเป็นใบเบิกทางที่จะนำไปสู่การทำหลักสูตรในอนาคตที่สามารถสร้างการเรียนรู้ให้เด็กได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นหลักสูตรการศึกษาแบบ Active Learning โดยใช้โรงเรียนเป็นตัวนำร่อง เพราะโรงเรียนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาเท่านั้น โรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาเองได้ทั้งหมด จึงต้องสร้างระบบครอบครัว ชุมชน เข้ามาช่วยจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสูตล ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้เป็น Active Learning

          ทีม mentor นำทีมนายสมพงษ์ หลีเคราะห์ และทีม มีกลยุทธในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานของโรงเรียน โดยการเข้าไปร่วมออกแบบและสะท้อนผลของแผนการจัดการเรียนรู้ทุกสัปดาห์ เพื่อให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนกระบวนการ และเครื่องมือสำคัญที่จะเอื้อต่อการออกแบบ และจัดการเรียนรู้ของครูให้ดียิ่งขึ้น

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ