กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
​การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องนวัตกรรม Brain-based Learning ครั้งที่ 1
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องนวัตกรรม Brain-based Learning

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1

วันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2562

ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ