กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่อง BBL พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2564
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่อง BBL พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. ผ่าน Zoom

ผู้เข้าร่วม :

1.ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ BBL หรือ สนใจการขับเคลื่อน BBL

2.ผอ.โรงเรียนนำร่อง BBL

3.ครูแกนนำโรงเรียนละ 2 ท่าน

4.ทีมวิชาการในพื้นที่

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ