กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
​ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกลไกฯ อบต.กระเทียม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกลไก

เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 25 อปท.จังหวัดสุรินทร์

อบต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม อบต.กระเทียม

วัตถุประสงค์

  • ·เพื่อเยี่ยมและทำความรู้จักกับคณะกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
  • ·เพื่อนำเสนอความเป็นมา แนะนำหลักสูตรนักถักทอชุมชนสู่การขยายผล 173 อปท. จังหวัดสุรินทร์
  • ·เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมองเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการหนุนเสริมศักยภาพและการจัดค่ายเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
  • รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม อบต.กระเทียม.pdf 
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ