กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ติดตามความก้าวหน้า อบต.กุดหวาย
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกลไก

เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 25 อปท.จังหวัดสุรินทร์

อบต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 3 12.00

ณ ห้องประชุม อบต.กุดหวาย


­

วัตถุประสงค์

  • ·เพื่อเยี่ยมและทำความรู้จักกับคณะกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
  • ·เพื่อนำเสนอความเป็นมา แนะนำหลักสูตรนักถักทอชุมชนสู่การขยายผล 173 อปท. จังหวัดสุรินทร์
  • ·เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมองเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการหนุนเสริมศักยภาพและการจัดค่ายเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

ภายใต้การดำเนินงานของโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย 

ภาคีความร่วมมือ 

  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
  2. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
  3. มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดมหาชน

รายชื่อผู้เข้าประชุม อบต.กุดหวาย

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ