กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกลไกฯ อบต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกลไก

เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 25 อปท.จังหวัดสุรินทร์

อบต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม อบต.บ้านไทร 


วัตถุประสงค์

  • ·เพื่อเยี่ยมและทำความรู้จักกับคณะกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลประทัด่าบุ
  • ·เพื่อนำเสนอความเป็นมา แนะนำหลักสูตรนักถักทอชุมชนสู่การขยายผล 173 อปท. จังหวัดสุรินทร์
  • ·เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมองเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการหนุนเสริมศักยภาพและการจัดค่ายเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

รายชื่อผู้เข้าร่วม อบต.บ้านไทร.pdf 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ