กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Developmental Evaluation (DE) ช่วงกลางน้ำ ปี 2
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

Developmental Evaluation (DE) ช่วงกลางน้ำ ปี 2

โดย มูลนิธิสยามกัมมาจล

วันที่ 29 - 30 มกราคม 2565 เวลา 9.00 – 18.00 น. ผ่าน Zoom

(ครั้งที่ 1)

โครงการสนับสนุนกระบวนการประเมินเชิงพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ: Developmental Evaluation (DE)

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ