โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ