โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เสวนา นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างทักษะของคนรุ่นใหม่ได้อย่างไร?
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

งานประชุมวิชาการ “สานพลังเรียนรู้ครูนักปฏิบัติ : คืนความสุขสู่ผู้เรียน”

ห้องย่อย : นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างทักษะของคนรุ่นใหม่ได้อย่างไร

วันที่ 3 เมษายน 2558

อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ