กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีนำเสนอผลการดำเนินงาน (ช่วงต้นน้ำ) และวางแผนการขับเคลื่อน โครงการ Active Citizen บนฐานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

“โคชเยาวชน” ภายใต้โครงการ Active Citizen ใน 9 จังหวัด (ได้แก่ น่าน ศรีสะเกษ สมุทรสงคราม สงขลา สุราษฎร์ธานี ตรัง ตาก สตูล และลำพูน) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการดำเนินงานพัฒนาเยาวชนในระยะเริ่มต้นโครงการ พร้อมทั้งนำเสนอผลจากการดำเนินงานต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาเยาวชนในระยะต่อไป

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ