โครงการปลูกใจ รักษ์โลก กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
โครงการปลูกใจ รักษ์โลก กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ติดตามการดำเนินงานโครงการเยาวชนรักษ์คลองบางลำพู
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

            เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๕๖ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเยาวชนรักษ์คลองบางลำพู ของชมรมเกสรลำพู  

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

จุดนัดหมายของเราคือ วัดบวรนิเวศวิหาร ถ.พระสุเมรุ งานนี้จึงถือโอกาสไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ซะเลย เมื่อถึงเวลานัดหมายตัวแทนเยาวชนนำโดยพี่เลี้ยง พี (พีระพงศ์ ดวงดี) และ ผู้ประสานงานโครงการฯ น้องหนิง (ธัญลักษณ์ สมแก้ว) มารับและพาเดินข้ามสะพานจากนั้นเดินเลียบคลองบางลำพูและมานั่งคุยกันที่ศาลพระเจ้าตาก ซึ่งเป็นสถานที่ทีชมรมเกสรลำพูจะใช้เป็นจุดทำกิจกรรมต่างๆ

­

­

สำหรับวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็คือ เพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงการและทำความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการร่วมกับน้องๆ โดยมีคุณรัตนติกา เพชรทองมา (แอ๋ว) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ พาน้องๆทบทวนเป้าหมายที่จะทำว่าน้องๆอยากเห็นอะไรและอยากให้เกิดอะไรจากการทำกิจกรรม ได้ข้อสรุปคือ "อยากฟื้นฟูคลองบางลำพูและสร้างแกนนำเยาวชนให้มาช่วยกันดูแล รักษาคลองบางพู" ต่อจากนั้นจึงมาทบทวนและกำหนดกิจกรรมให้ชัดว่าจะดำเนินกิจกรรมอะไร และจะดำเนินการอย่างไร โดยใช้ Mind map ซึ่งจะทำให้น้องๆเข้าใจง่ายขึ้น 

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ