โครงการปลูกใจ รักษ์โลก กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
โครงการปลูกใจ รักษ์โลก กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ลงพื้นที่ติดตามโครงการเยาวชนอาสาฟื้นฟูป่าชุมชน กลุ่มเครือข่ายเยาวชนอาสาพัฒนาบ้านเกิด จ.อุทัยธานี 1-2 ก.พ. 2557
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การลงพื้นที่ติดตามโครงการเยาวชนในครั้งนี้ เพื่อลงไปทบทวนโครงการให้กับกลุ่มเยาวชนและสมาชิกในกลุ่ม ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ชวนน้องคิด และให้น้องๆได้ทำความเข้าใจกับโครงการและมองเห็นเป้าหมายร่วมกัน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

สรุปการลงพื้นที่ติดตามโครงการเยาวชน
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2557
โครงการ เยาวชนอาสาฟื้นฟูป่าชุมชน
กลุ่ม เครือข่ายเยาวชนอาสาพัฒนาบ้านเกิด จ.อุทัยธานี

วันแรก > ช่วงก่อนเที่ยง เราได้พบปะพูดคุยกับน้องๆ มีการแนะนำตัวทั้งทีมงานและน้องๆในกลุ่ม 13 คน และชี้แจงทำความเข้าใจกับน้องๆ ถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ จากนั้นน้องๆได้พาเดินไปดูยังพื้นที่ป่าต้นน้ำที่น้องๆจะทำโครงการ โดยมีอาจารย์ที่อยู่ในพื้นที่ และ อบต.เป็นคนนำทางขึ้นไปยังป่าต้นน้ำ อาจารย์ได้ให้ความรู้เรื่องป่า และให้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และแลกเปลี่ยนถึงสิ่งที่ชาวบ้านหรือชุมชนอยากเห็นหรืออยากให้เด็กรุ่นนี้ทำต่อ (เป้าหมายของชุมชน)

ในช่วงบ่ายแก่ๆ เราทั้งหมดได้เดินลงมาจากป่าต้นน้ำ มายังวัดถ้ำพระธาตุเมืองเทพ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เราจะใช้คุยกันในสองวันนี้ พี่ๆทีมงานได้ชวนน้องๆแลกเปลี่ยนประเด็นเรื่องของแรงบันดาลใจที่เข้ามาทำกิจกรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมที่เคยทำแล้วรู้สึกประทับใจมากที่สุดพร้อมทั้งให้เหตุผล โดยวิธีการนั้นเราให้น้องๆใช้บัตรคำ ให้น้องเขียนแล้วมาคุยแลกเปลี่ยนกัน จากนั้นพี่ๆก็ได้ชวนน้องคุยถึงเรื่องสถานการณ์ป่าที่แลกเปลี่ยนกับผู้นำชุมชนรวมถึงสิ่งที่ชาวบ้านอยากเห็นหรืออยากให้เกิด ว่าน้องๆคิดอย่างไร หรือว่ามีกิจกรรมอะไรในใจไหมที่อยากทำ เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้น ให้เสนอขึ้นมาและขายกิจกรรมที่ตนเองเสนอ จากนั้นก็ให้น้องประเมินว่ากิจกรรมไหนที่ทำได้ภายในระยะเวลา 5-6 เดือน หรือว่าต้องเสริมอันไหนเข้าไปเพื่อให้กิจกรรมชัดเจนขึ้น โดยเขียนบนฟลิบชาร์ตและแสดงความเห็นร่วมกัน

วันที่ 2 เรายังคงคุยกันต่อในเรื่องกิจกรรมที่จะทำ ให้น้องเห็นและเข้าใจเป้าหมายที่จะทำโครงการ ว่าทำกับใคร ทำที่ไหน ทำเพื่ออะไร แล้วก็ทำอย่างไร ให้สมาชิกแกนนำกลุ่มเข้าใจร่วมกัน ผลที่เกิดขึ้น
สมาชิกในกลุ่มเยาวชนมองเห็นเป้าหมายของการทำโครงการร่วมกัน และเข้าใจเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมว่าทำเพื่ออะไร สามารถปรับแก้โครงการให้ชัดเจนขึ้นได้

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ