โครงการปลูกใจ รักษ์โลก กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
โครงการปลูกใจ รักษ์โลก กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมวัยใส ใส่ใจลำคลอง กลุ่มสานเสียนรักษ์โลก จ.สมุทรปราการ 5 ก.พ.2557
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมวัยใส ใส่ใจลำคลอง ของกลุ่มเยาวชนสานเสียนรักษ์โลก จ.สมุทรปารการ ในครั้งนี้ก็เพื่อให้น้องๆได้ทบทวนโครงการ ชวนคุย ชวนคิด วางแผน ออกแบบกิจกรรม และมองเห็นเป้าหมายการทำโครงการร่วมกัน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

การลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมวัยใส ใส่ใจลำคลอง 

กลุ่มสานเสียนรักษ์โลก จ.สมุทรปราการ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

­

เราเริ่มจากการแนะนำตัว ให้น้องๆ แกนนำเยาวชนและพี่เลี้ยง ทำความรู้จักโครงการปลูกใจรักษ์โลก วันนี้มีน้องๆ เข้าร่วม 12 คน รวมทั้งการทำความเข้าใจเบื้องต้นเรื่องการลงพื้นที่ติดตามโครงการเยาวชนในครั้งนี้ ว่าเป็นการลงพื้นที่ทำความรู้จักสมาชิกในกลุ่มคนอื่นและรู้จักพื้นที่การทำโครงการของน้องๆ ไม่ได้เป็นการลงพื้นที่ตรวจงาน หลังจากนั้นให้น้องๆ พาลงสำรวจพื้นที่ที่จะทำโครงการ ลงชุมชนดูลำคลองชวดหมันส่วนที่อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ และกลับมานั่งคุยบอกเล่าถึงแรงบันดาลใจที่เข้ามาร่วมกันทำโครงการในครั้งนี้ (ใช้บัตรคำ) และพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงเป้าหมายที่น้องๆ แต่ละคนอยากเห็นในการทำโครงการนี้ ก่อนชวนคิดให้เห็นเป้าหมายโครงการเหมือนหรือต่างจากเป้าหมายร่วมอย่างไร เพื่อเป็นการทบทวนเป้าหมายของการทำโครงการร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม ชวนน้องๆ คุยถึงตารางการดำเนินการที่วางแผนไว้ ว่าต้องทำอะไรบ้างและตอนนี้ดำเนินการไปถึงขั้นไหนแล้ว รวมทั้งกิจกรรมอะไรที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่อยากเห็นมากขึ้น ช่วงท้ายของการพูดคุยได้เปิดวงให้ทางน้องๆ ได้ซักถามและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ และปิดวงพูดคุยกับการสะท้อนความรู้สึกและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในวันนี้

­

หลังจากการที่ได้ปะพบและพูดคุย น้องๆ สมาชิกในกลุ่มมองเห็นปัญหาร่วมกันชัดเจนขึ้น และได้ทบทวนกิจกรรมที่จะทำในโครงการร่วมกันว่ากิจกรรมไหนที่สามารถทำได้และได้ผลตามเป้าหมายที่กลุ่มต้องการหรือกิจกรรมไหนที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และสอดคล้องกับผลของเป้าหมายในการทำโครงการนอกจากนี้ยังได้สมาชิกแนวร่วมเพิ่มจากเพื่อนที่เข้ามาสังเกตการณ์แล้วเกิดความเข้าใจกระบวนการสนใจอยากมีส่วนร่วม

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ