กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ปลูกใจ..เมล็ดพันธุ์รักษ์น้ำตกฉัตรวาริน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธุ์ 2556 ที่ผ่านมา กลุ่มเยาวชน "พงลีแป สุไหงปาดี" ได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านโผลง ม.5 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เพื่อจัดกิจกรรม "ปลูกใจ..เมล็ดพันธุ์รักษ์น้ำตกฉัตรวาริน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดกระบวนการเรียนรู้ สร้างเยาวชนแนวร่วมแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ และดูแลน้ำตกฉัตรวาริน แหล่งต่นน้ำของอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ