กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
นักสืบ โอไม่โอออออออ !
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมานั้น พวกเราทางกลุ่มยุวทูตคุณภาพแม่น้ำประแสแห่งเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดค่าย นักสืบสายน้ำ ครั้งที่ 2 (summer camp)โดยเราจัดกิจกรรมที่โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" และบริเวณจุดสำรวจแม่น้ำประแส ได้แก่ ทะเลน้อย แหลมท่าตะเคียน ศาลาต้นโพธิ์ และสะพานโรงเลื่อย เป็นระยะเวลา 1 วัน ตั้งแต่เวลา 07.30-16.00 น.มีนักเรียนในโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" จำนวน 20 คน ,โรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 10 คน และมีพี่เลี้ยงค่าย จำนวน 17 คน ภายใต้การควบคุมของ อาจารย์รัชนี พรมจันทร์ บรรยากาศในค่ายคึกครื้น สนุกสนาน น้องๆในค่ายและพี่เลี้ยงมีความเป็นกันเองมาก การทำกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี อาจมีอุปสรรคบ้างในการทำค่าย แต่พวกเราก็ผ่านมันไปได้

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

 เมื่อพูดถึงพลัง แห่งอนาคต เราจะมองเห็นภาพของเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และระบบคิดที่เข้มแข็ง เผชิญหน้าการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างรู้เท่าทัน สงขลาฟอรั่มเพื่อประชาคมพลเมืองเด็ก (The Young Citizen by Songkhla Forum) จึงสร้างสรรค์โครงการพลังพลเมือง เยาวชนสงขลาขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้จากเรื่องจริงชีวิตจริงให้เยาวชนมีทักษะ ชีวิตและมีจิตสำนึกความเป็นพลเมือง เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและมีส่วนร่วมพัฒนาบ้านเกิดอย่างยั่งยืน และโครงการนี้รับสมัครกลุ่มแกนนำเยาวชนเพื่อมาร่วมสร้างสรรค์โครงการในระยะ ปีแรก 30 กลุ่ม (มีแกนนำเยาวชนรวม 150 คน) ระหว่างเดือนเมษายน 2555 - มีนาคม 2556 และในขณะเดียวกันโครงการจะเปิดพื้นที่การเรียนรู้และเพิ่มเสริมศักยภาพคนทำ งาน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่มรวม 7 คน แบบ On the job training ไปพร้อมๆ กันด้วย

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ