โครงการเยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูห้วยทรายให้ยั่งยืน
โครงการเยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูห้วยทรายให้ยั่งยืน
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมรวมพลคนรักษ์ห้วยทรายเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัน ศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในขณะที่กลุ่มเยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูห้วยทรายให้ยั่งยืน กำลังสาระวนกับการเตรียมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมอยู่นั้นองค์ประชุมที่มีตัวแทน จากสภานักเรียน กรรมการชมรม Conservation Club และครูที่ปรึกษา ต่างพูดคุยร่วมคิดช่วยกันเตรียมความพร้อมในงาน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

เด็กๆนักเรียนได้เล่าให้ฟังว่า "วัน นี้ ช่วยกันยกย้ายต้นไม้เข้าไปไว้ในพื้นที่แล้ว เป็นไม้พื้นถิ่นเบญจพรรณหลาย ประเภท เช่น ประดู่ มะค่า ตะแบก และตะเคียน เกือบ ๑๐,๐๐๐ต้น ได้รับการสนับสนุนมาจากอุทยานแห่งชาติภูพาน และหญ้าแฝก อีก  ๑๐๐,๐๐๐ ต้น เทศบาลอำเภอร่องคำได้จัดเตรียมไว้ให้การประสานงานด้านต่างๆมีความพร้อมแล้ว ส่วนเรื่องการประชาสัมพันธ์ได้บอกผ่านนักเรียนช่วยกันส่งข่าวบอกต่อผู้ ปกครองให้มาช่วยๆกัน"

 


วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ มา ถึง เช้านี้ ณ โรงเรียนร่องคำ เสียงกลองเครื่องเป่าดังขึ้นวงโยทวาทิตเดินนำหน้าขบวนพาเลตตั้งแถวพร้อมเดิน รถตำรวจรักษาความปลอดภัยนำทางผ่านเข้าชุมชนและตลาดจนถึงพื้นที่นัดหมาย ผู้นำท้องถิ่นชาวบ้าน เด็กนักเรียน มาพร้อมกัน ณ ศาลปู่ตากุดลิง

 

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลร่องคำ(ดร.พูนสวัสดิ์นาทองคำ) ได้กล่าวเปิดงานและเล่าเรื่องความเป็นมาในอดีต  “แต่ ก่อนห้วยทรายมีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชาวบ้าน อยู่กันเป็นชุมชนใหญ่เป็นแหล่งอาหารและผู้คนได้ใช้ประโยชน์จากน้ำและป่า ห้วยทรายเป็นสายน้ำเล็กๆที่กำเนิดจากป่าดงแม่แผด อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ ไหลผ่าน อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด และอ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ที่นี่จึงเปรียบเสมือนพื้นที่กลางน้ำหากเราไม่ช่วยกันดูแลรักษา ก็จะส่งผลต่อผู้คนวิธีการจัดการน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญ จากสภาพลำห้วยที่ตื้นเขินและแห้งแล้งในปัจจุบันจึงขุดปรับสภาพลำห้วยและช่วย กันสร้างป่าสร้างความชุ่มชื้นป้องกันตลิ่งพังทลายรวมถึงการสร้างฝายกักเก็บ น้ำไว้ใช้ประโยชน์”

การ ส่งเสริมให้ชาวบ้านช่วยกันจัดการดูแลจึงเป็น สิ่งสำคัญบ้านกุดลิงจึงเป็นพื้นที่ต้นแบบหนึ่งของการทำงานแบบมีส่วนร่วมโดย มีเด็กๆนักเรียนชมรม Conservation Clubโรงเรียนร่องคำ เป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนพลังของคนรุ่นใหม่เพื่อใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

เมื่อ ทุกฝ่ายทุกคนพร้อมแล้วจึงเริ่มชวนกันลงพื้นที่ปลูกต้นไม้เลาะริมห้วยทราย ระยะทางกว่า ๓ กม.จากหมู่บ้านเล็กๆ “กุดลิง” กลางอำเภอร่องคำ เดินตามลำห้วยทรายที่ไหลผ่านทุ่งนาไปสุดเขตถนนสายร่องคำ-โพธิ์ชัย คือเป้าหมายที่เราจะช่วยกันปลูกต้นไม้ในวันนี้


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ