โครงการเยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูห้วยทรายให้ยั่งยืน
โครงการเยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูห้วยทรายให้ยั่งยืน
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงการวิศวกรต้นกล้าจิตอาสาแห่งการอนุรักษ์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

โครงการ วิศวกรต้นกล้าจิตอาสาแห่งการอนุรักษ์ จัดกิจกรรมขึ้นที่ อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2556 นั้นสอนให้รู้จักเรียนรู้วัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุขและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ มีจิตอาสา และมีจิตสำนึกที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและแก้ไขสิ่งแวดล้อมได้


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ