โครงการเยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูห้วยทรายให้ยั่งยืน
โครงการเยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูห้วยทรายให้ยั่งยืน
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่ายนักรบสิ่งแวดล้อม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อ วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2555 ทางกลุ่มเยาวชนคนรักบ้านเกิดจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูห้วยทรายให้ยั่งยืน ได้จัดค่าย "นักรบสิ่งแวดล้อม" ขึ้นที่โรงเรียนร่อง อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ สังกัด สพม.24 เพื่อเป็นการสร้างแกนนำเยาวชนและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้ลงพื้นที่จริง เพื่อไปปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ ชาวค่ายทุกคนมีความตั้งใจมีความสามัคคีในการในการทำกิจกรรม ทุกคนมีความสนุกสนาน มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 


วัตถุประสงค์

1.เยาวชนมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

2.เยาวชนรู้และตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลสำเร็จ

1.เยาวชนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

2.เยาวชนกล้าแสดงออกมากขึ้น

3.เกิดความสามัคคี

4.เยาวชนเกิดความรักและเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ