กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
วาดภาพคลองบางลำพูในฝันและทำป้ายผ้ารณรงค์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจกับคนในชุนชนถึงสถานการณ์ปัญหาและสาเหตุความเสื่อมโทรมของคลองบางลำพูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะลงคลอง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

น้องๆต่างออกแบบและจินตนาการคลองบางลำพูในฝันที่อยากเห็นออกมาเป็นรูปวาด และทำป้ายผ้ารณรงค์เพื่อให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาคลองบางลำพู


ตัวอย่างผลงานน้องๆค่ะ

ผลงานป้ายผ้าจากฝีมือน้องๆ"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ