กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เก็บขยะในคลองและเทน้ำชีวภาพ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชนและคนในชุมชนร่วมกันฟื้นฟูคลองบางลำพูให้กลับมาสะอาด

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

แกนนำกลุ่มเยาวชนเกสรลำพูและน้องๆในชุมชนช่วยกันเก็บขยะในคลองเเละเทน้ำชีวภาพลงในคลองบางลำพู"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ