กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
อบรมเครือข่ายนักเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรีครั้งที่ 2
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก จัดการอบรมขยายเครือข่ายนักเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย สระบุรี ครั้งที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้น ม.2 จำนวน 200 คน โดยจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ต่าง ๆ อาทิ การจัดทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพรสจืด รสเปรี้ยว เพื่อเป็นสารตั้งต้นในการจัดทำน้ำยาเอนกประสงค์ น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การนำความรู้จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพโดยการใช้สมุนไพรไปใช้ในการทำสบู่ สมุนไพรเหลว และก้อน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

น้อง ๆ ให้ความสนใจกิจกรรม สามารถจัดทำน้ำยาเอนกประสงค์ใช้เอง ประหยัด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำสมุนไพรในบ้านไปใช้ในการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ ทำสบู่สมุนไพร เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ