กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เยาวชนรักษ์ป่าสัก
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

29 มีนาคม 2556 เยาวชนรักษ์ป่าสัก เข้าร่วมประชุมแบ่งปันข้อมูลคุณภาพน้ำและร่วมแสนอแนวทางการแก้ไขคุณภาพน้ำ ให้กับชุมชนริมน้ำแม่น้ำป่าสัก


เพื่อเผยแพร่คุณภาพน้ำในแม่น้ำป่ัาสักบอกแนวทางแก้ไขให้กับชุมชนและร่วมหาวิธีแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำกับชุมชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ชุมชนให้ความสนใจกับข้อมูล และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขคุณภาพตามแนวคิด “ทำตนให้สะอาดตั้งแต่หัวจรดเท้า ด้วยผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมี แบบวิถีบ้าน ๆ” และมีมติจัดประชุมเครือข่ายชุมชน “วิถีบ้านๆ กับการจัดการคุณภาพน้ำ ตามวิถีพอเพียง”

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ