กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่ายลูกเสือ-เยาวชนสัมพันธ์ ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

               เสร็จ สิ้่นลงแล้วกับค่ายเยาวชน 2 คืน 3 วันในพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านเรา ซึ่งค่ายครั้งนี้จัดภายใต้ข้อจำกัดหลายข้อด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องงบ ประมาณที่มี แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานแต่อย่างใดแม้ว่าอาจจะมีการเตรียมความ พร้อมนั้นจะไม่ได้ใช้ระยะเวลานานเพราะน้องต่างก็มีภาระหน้าที่ต่างกันจึงทำ ให้เวลาที่มาเจอกันนั้นน้อยอีกทั้งยังต้องเตรียมเรื่องสอบและงานในโรงเรียน

            แต่ก็ต้องขอบคุณน้องทุกๆคนที่ให้ความร่วมมืออย่างเกินร้อยในกิจกรรมครั้งนี้ ที่พวกเราร่วมกันคิดขึ้นมาแต่ผลของมันนั้นอยู่ที่พวกเราจะติดตามให้มันเกิด ดอกออกผลยังไงต้องมาช่วยกันคิดต่อ ทุกคนเหนื่อยไม่แพ้กันและบางคนนี่อาจเป็นครั้งแรกที่ได้เรียนรู้พื้นที่บน เขาสูงที่ทางขึ้นค่อนข้างลำบากและไกล เสียงบ่นตลอดการเดินขึ้นไปครั้งนี้มีทั้งหัวเราะปนกันไปก็ถือว่าเป็นประ สสบการณ์ที่ในชั้นเรียนไม่มีสอน และหวังว่าเมล็ดพันธ์เหล่านี้จะงอกงามพร้อมทั้งสำนึกรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ งานหน้าต้องมาคิดกันต่อว่าจะเดินหน้าทิศทางใด อย่างน้อยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่ทำเพื่อบ้านเรา

­

1. เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจถึงผลกระทบของการทำลายป่าและร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นป่าชุมชนแดนดง

2. เยาวชนและแกนนำชุมชนร่วมกันสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชุมชน

3. เพื่อให้เยาวชนมีกลุ่มสมาชิกเพิ่มมากขึ้น จากเดิม10คนเป็น 30คน

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

1. เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงผลกระทบจากการทำลายป่าและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุมชนมากขึ้น

­

 2. ชุมชนมีฐานข้อมูลความรู้เรื่องป่า ป่าที่ถูกทำลายมีความอุดมสมบูรณ์มีต้นไม้เพิ่มมากขึ้นมีน้ำไหลตลอดทั้งปี โดยคนในชุมชนและเยาวชนร่วมกันฟื้นฟู

­

3. เกิดเยาวชนแนวร่วมอนุรักษ์ป่าชุมชน กลุ่มเยาวชนมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดิม 10 คนเป็น 30 คน

­

 4. ป่าที่ถูกทำลายมีความอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้เพิ่มมากขึ้น มีน้ำไหลตลอดทั้งปีโดยคนมนชุมชนและเยาวชนร่วมกันฟื้นฟู

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ