กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
วัดอัตราการรอดและการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารตลอดทุกเดือน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ติดตามตลอดทุกเดือน เพื่อที่จะเก็บข้อมูลเอามาเฉลี่ย ว่าผลการเจริญเติบโตในระยะเวลาแต่ล๊เดือน มีการก้าวหน้าไปถึงไหน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ