กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
จัดอบรมให้ความรู้
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเยาวชน กลุ่มจักรยานครูชาลีและกลุ่มอนุรักษ์พันธ์พืชท้องถิ่น โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม โดยมีคณะผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยอบต. ชาวบ้านและหน่วยงานนอกราชการ เข้าร่วมอบรมด้วย โดยมี ท่าน ศิริพงษ์ ศรีชนสาร "ลุงแดง" มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานะการณ์ของดอกพลับพลึงธาร ด้วยเทคนิคต่างๆ และในงานนี้มี นายอำเภอ มานิตย์ เพียรทอง มาเป็นคนเปิดงาน และให้ความรู้คติต่างๆให้แก่กลุ่มเยาวชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ