กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ปรับสภาพคล่อง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

โดยสภาพพื้นที่คลอง ไม่เหมาะสมที่จะนำพลับพลึงธารไปฟื้นฟู จึงต้องปรับสภาพริมฝั่งคลองเพื่อให้เหมาะสมแก่การฟื้นฟูพลับพลึงธาร

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ