กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง (Workshop 3)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์


                    โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 5จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสู่ผู้ใช้งาน และติดตามการต่อยอดผลงาน ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนทั้ง 15 ทีม ที่เข้าร่วมพัฒนาต่อยอดผลงานในโครงการ ดังนี้

1) พัฒนามุมมองด้านตลาด

2) พัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

3) พัฒนาทักษะด้านการพัฒนาผลงาน

4) เข้าใจเรื่องการเคารพและรักษาสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

5) โคช และติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาผลงานต่อยอดของเยาวชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ