กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาเยาวชนโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1.เปิดพื้นที่ให้เกิดการ Feedback "Model กระบวนการพัฒนาเยาวชน" ของ 3 ปีที่ผ่านมา

2.ระดมความคิดเพื่อให้ได้ Idea ใหม่ๆ สำหรับ "Model กระบวนการพัฒนาเยาวชน" เฟสต่อไป

นิทรรศการออนไลน์
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ