กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่ายพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง ครั้งที่ 2 ในโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 4 ปี 2559
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
ค่ายพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
และนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานครั้งที่ 1

โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 4 ปี 2559

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559 ห้อง 405 ชั้น 4 
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี


­

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>กำหนดการ Workshop 2

 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ