กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เวทีพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC) สวทช. จ.ปทุมธานี

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

https://www.scbfoundation.com/discussion.php?project_id=432#discussion/1193/13766

เวทีพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC) สวทช. จ.ปทุมธานี

­

- OUR DARKEST NIGHT -โดย โรงเรียนบดินทรเดชา

เกมเอาชีวิตรอดรูปแบบใหม่ ที่ผู้เล่นจะได้รับประสบการณ์เล่นที่ไม่เหมือนใคร สามารถเล่นจบแต่ละรอบได้ไม่เหมือนกัน ซึ่งปัจจุบันตัวเกมสามารถลงในระบบ Steam green light(greenlit) ได้แล้ว แต่อยู่ที่ความพร้อมของตัวน้องๆ เอง ซึ่งหลังจากผ่านค่าย "ต่อกล้า...ให้เติบใหญ่" น้องๆ มีความตั้งใจที่จะปรับปรุงตัวเกมให้มีวิธิการเล่นที่ง่ายขึ้นเนื่องจากมีผู้ทดลองจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจถึงวิธีการเล่นเก

­

­

- Drageometry -
โดย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์


จากแบบเรียนเลขาคณิตระดับชั้นประถมปีที่ 6 ซึ่งเข้าใจยากสำหรับเด็ก จึงนำมาสู่ผลงานสื่อการเรียนรู้ ที่สามารถทำให้เด็กเข้าใจได้ง่าย และสามารถใช้ในการเรียนได้จริง โดยสิ่งที่จะกลับไปพัฒนาเพิ่มได้แก่ ปรับปรุงระบบ login เพิ่มระบบทดสอบก่อนเริ่มเรียน และระบบแสดงผลการเรียนรู้

­

­

- บุญรอด ต้องรอด -
โดย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

เกมที่จำลองสถานการณ์ไฟไหม้จากตึกสูงที่ต้องหนีไม่ให้ไฟไหม้มาถึงตัว โดยหวังว่าผู้เล่นจะได้รับความสนุกสนานและรับรู้ถึงการเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้ได้จริง
สิ่งที่จะกลับไปต่อยอดพัฒนาผลงาน ทำให้สามารถเล่นบนมือถือได้ เพิ่มรูปแบบการเล่นเกมที่หลากหลายขึ้น และปรับไอเทมในเกมให้มีเกร็ดความรู้ เพื่อให้ผู้เล่นเกมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้

­

­

- ทอ ไอ ยอ ไทย -
โดย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

จากปัญหาของเด็กชั้นประถม 1 ภายในโรงเรียนเรื่องการอ่านหนังสือ ที่เกิดจากเด็กไม่สามารถสะกดคำได้ จึงคิดทำโปรแกรมที่ช่วยให้ครูและผู้ปกครองได้ช่วยน้องๆ ฝึกสะกดคำ และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็ก
โดยต้องการต่อยอดผลงาน ในเรื่องการจัดทำระบบคู่มือการใช้งานให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจหลักการทำงานของระบบ รวมถึงการเพิ่มคำศัพท์ที่มีระดับคำอย่างง่ายและยากเพิ่มขึ้นและนำไปทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้งานในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการใช้งานให้สะดวกกับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

­

­

- dizcard -
โดย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

จากทุกวันนี้ร้านค้าต่างๆ มีบัตรสะสมคะแนนเพื่อกระตุ้นยอดขาย เหมือนๆกันแต่ลูกค้าต้องเก็บบัตรของทุกร้านไว้ ซึ่งมีความยากลำบากที่จะเก็บบัตรทั้งหมด มีโอกาสที่บัตรจะสูญหาย และหมดอายุก่อนที่จะได้ใช้งาน ระบบ dizcard สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยใช้สมาร์ทโฟน ที่มีระบบช่วยให้ร้านค้าสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำเสนอโปรโมชั่น ได้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มลูกค้าเองก็ไม่ต้องพกบัตรต่างๆ มากมาย และสามารถใช้สิทธิพิเศษต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า

­

­

- Secret Du Corps -
โดย โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

จากวิชาชีววิทยา เรื่อง "ร่างกาย" ที่มีเนื้อหาซับซ้อนเข้าใจยาก มีแต่ตัวอักษรทำให้ผู้เรียนไม่สนใจ จึงผลิตสื่อที่ดึงดูดความสนใจให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจให้ตรงกัน โดยจะพัฒนาต่อยอดผลงานในด้านเนื้อหา รวมถึงการทำแบบทดสอบ และประวัติการเล่นของผู้เล่นเพิ่มเติม

­

­

- NEW ADVENTON -

ผลงานโดย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

จากหนังสือเรียนที่น่าเบื่อ แต่ก็ยังคงต้องเรียน จึงได้ทำสื่อการเรียนที่ทำให้การเรียนหนังสือเป็นเรื่องสนุก โดยน้องๆ เลือกเรื่อง "แรงและความดัน" ซึ่งนอกจากจะสนุกและเข้าใจง่าย ยังได้ความรู้อีกด้วย

­

- LEZEN -
โดย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

บำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม จากวัสดุเหลือใช้ และปลอดสารเคมี ซึ่งจากการศึกษาของน้องๆ พบว่าได้ผลเร็วและถูกกว่ารูปแบบการใช้สารเคมีแบบเดิม ซึ่งน้องๆ จะนำผลิตภัณฑ์ไปพัฒนาเพื่อสอบมาตรฐาน มอก. ต่อไป

­

­

Bonder Board
โดย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

เกมที่ใช้วิชาเคมีมาเกี่ยวข้องกับตัวละคร รวมไปถึงวิธิการเล่น จากเดิมที่ทำระบบเกมไว้แล้ว มีแผนที่จะไปศึกษาเกี่ยวกับวิชาเคมีเพิ่ม เพื่อดึงจุดเด่นของสารเคมีต่างๆ มาสร้างตัวละครที่น่าสนใจมากขึ้น และสร้างเนื้อเรื่องที่สอดคล้องกัน เพื่อดึงความสนใจของผู้เล่นต่อไป

­

­

- I - Quarium -
โดย โรงเรียนแสงทองวิทยา


บ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ สู่ตู้ปลาขนาดย่อม สามารถตั้งที่บ้านเพื่อความสวยงาม และมีระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เลี้ยง ไม่ต้องยุ่งยากในการดูแลปลาอีกต่อไป ทั้งนี้น้องๆ จะกลับไปศึกษาความต้องการที่แท้จริงว่าผู้เลี้ยงปลาต้องการอะไร

­

- Herb PURE dRy - เครื่องอบแห้งสมุนไพร
โดย #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่


จากตู้อบสมุนไพรทั่วไปที่มีขนาดใหญ่ ชาวบ้านและผู้ใช้ทั่วไปไม่มีสมุนไพรมากพอสำหรับใส่ให้เต็มตู้ได้ รวมถึงร้านสปาก็ประสบปัญหาเรื่องกลิ่นจากการอบที่ออกมามากทำให้รบกวนลูกค้า น้องๆจึงจัดทำเครื่องอบที่มีขนาดเหมาะสม ลดกลิ่นที่ออกมาจากกระบวนการอบ และเพิ่มความสามารถในการอบโดยกลับไปศึกษาข้อมูลเงื่อนไข และปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม

­

­

- ระบบควบคุมโรงเรือนเพาะชำ -
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่

โรงเรือนที่ช่วยให้การเพาะชำของเกษตรกรง่ายขึ้น ด้วยระบบที่สามารถช่วยจัดการความชื้นให้เหมาะสม และช่วยลดปัญหาการเน่าเสียของผลผลิตที่อาจเกิดขึ้นจากการเพาะชำแบบปกติ

­

­

- SOFT AND SILK - ผ้าไหมหมักโคลน -
โดย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

จากการใช้คุณสมบัติของโคลนที่สามารถช่วยให้ผ้าไหมนุ่มขึ้นได้ แต่กลับใช้เวลาทำนาน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน น้องๆ ศึกษาเพิ่มเติ่มเพื่อให้ได้สารสกัดที่ทำให้สามารถลดเวลาของกระบวนการหมักให้น้อยลงจาก 24 ชม. เหลือเวลาประมาน 1-2 ชม. เพื่อให้ชุมชนของตนที่ทำผ้าไหมได้ใช้ประโยชน์

­

­

- PG BOX - อุปกรณ์สร้างพลังงานไฟฟ้าจากโป๊ะเรือ
โดย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี
จากความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน น้องๆ ใช้ความรู้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้พลังงานจากการขึ้นลงของโป๊ะเรือ ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน สามารถนำไฟฟ้ามาช่วยให้แสงสว่างกับโป๊ะเรือ ลดการเกิดอุบัติเหตุ และสามารถเก็บพลังงานไว้ใช้ในกิจกรรมอื่นๆได้อีกด้วย

­

­

- FlipEdu -

โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
แพลตฟอร์มช่วยจัดการเรียนรู้กลับทางเพื่อครูพันธ์ุใหม่ การเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ ได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้กับเพื่อนๆ และสามารถติดตามการเรียนรู้เพื่อวันผลได้จริง
น้องๆ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาผลงานให้สามารถนำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน โดยไม่ทอดทิ้งนักเรียนบางคนไว้เบื้องหลัง

­

­

- WEATHER FLOW - โดย มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่
อุปกรณ์ช่วยดูแลพืชและผลผลิต โดยควบคุมสภาพอากาศให้เหมาะสม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถลดความยุ่งยากในการดูแลให้น้อยที่สุด โครงงานที่พัฒนามาจากระบบรดน้ำ รวมกับการจัดเก็บข้อมูลความต้องการน้ำ ความชื้น และแสงแดด

­

- ANGLE WORDS -

โดย โรงเรียนสตรีอ่างทอง
เกมตกคำศัพท์ เพราะการท่องศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องน่าเบื่อจึงคิดทำเกมที่ทำให้สนุกกับการท่องจำคำศัพท์ใหม่ๆ และย้ำเตือนคำศัพท์ที่เคยท่องไว้แล้ว นอกจากนี้ยังได้สนุกกับวิธีการเล่น สามรถเล่นพร้อมกันกับเพื่อนได้อีกด้วย โดยจะทดสอบภายในโรงเรียนของตนเองก่อน เพื่อสำรวจและปรับปรุงผลงานต่อไป

­

- DOGMATE -

โดย โรงเรียนชลกันยานุกูล
เครื่องให้อาหารสุนัขผ่านสมาร์ทโฟน
จากปัญหาการไม่มีเวลาให้อาหารสุนัข ด้วยความเป็นห่วงถึงปริมาณอาหาร และความปลอดภัย จึงคิดค้นผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน มาช่วยแก้ไขปัญหา

­

- THE BACKPACKER - แบกเป้ตะลุยไทย

โดย โรงเรียนสตรีอ่างทอง

เกมที่นำเอาประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดมาทำเป็นเกม โดยมุ่งหวังให้ผู้เล่นเกมได้ความสนุกและได้รู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของประเทศไทย

หลังจากเข้าค่ายอบรม ต่อกล้า...ให้เติบใหญ่ ทำให้สนใจที่จะปรับปรุงเรื่องการทำ User interface และเพิ่มด่านมากขึ้น

­

­

- EASY CLIMB -

โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

อุปกรณ์ช่วยขึ้นต้นมะพร้าวอย่างง่ายและปลอดภัย จากที่เคยจ้างเก็บมะพร้าวเพื่อนำไปขาย น้องๆได้คิดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเหลือชาวสวน ให้การขึ้นต้นมะพร้าวเป็นเรื่องที่ง่าย ปลอดภัย และลดต้นทุนชาวสวน

­

­

- VETE Pet+ -

โดย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

โปรแกรมช่วยดูแลสัตว์เลี้ยง ช่วยเจ้าของให้สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงแสนรักได้อยางง่ายดาย จากการทำผลงานเพื่อประกวด หลังจากเข้าโครงการน้องได้พิจารณาถึงการนำสินค่าไปใช้งานจริง โดยได้ศึกษาถึงสภาพความเป็นจริงเมื่อนำไปใช้งาน ได้ข้อสรุปโดยตัดความสามารถบางอย่างออก และเพิ่มเรื่องการทดสอบกับผู้ใช้จริงมากขึ้น เพื่อให้ได้ผลงานที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้จริง

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ