กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีพิจารณาความก้าวหน้าของการพัฒนาต่อยอดผลงานเยาวชน รอบนำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาต่อยอดผลงานสู่สาธารณชน โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ปี 3
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เวทีพิจารณาความก้าวหน้าของการพัฒนาต่อยอดผลงานเยาวชน โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ปี 3

รอบนำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาต่อยอดผลงานสู่สาธารณชน 

วันพุธที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ ชั้น 7 โรงแรมฮอลิเดยย์อินน์ สุขุมวิท ซอย 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ภายใน “งานการประชุมวิชาการและนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2558”
(NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2015 : NECTEC ACE 2015)


วัตถุประสงค์

  1. เยาวชนได้นำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาต่อยอดผลงาน  และรับข้อเสนอแนะ คำแนะนำจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
  2. เยาวชนได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนร่วมกับนักวิจัย  ผู้ประกอบการ   และสื่อสารผลงานตนเองออกสู่สาธารณะ ผ่านสื่อมวลชน
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ