กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีนำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการสู่สาธารณชน โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 5 ภายในงานประชุมวิชาการ NECTEC ACE 2017
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การจัดงาน 

1. เพื่อให้เยาวชนนำเสนอผลงานการต่อยอดสู่สาธารณชน และสื่อมวลชน 

2. เพื่อให้เยาวชนได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ นำไปพัฒนาผลงานระยะต่อไป

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ