กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่ายพัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนาผลงาน โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 4
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน(Workshop1)

โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2559
ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ