กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง (ค่าย Workshop 3) โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 7 ปี 2562
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 7

                 ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริงพร้อมด้วยการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coach ประจำโครงการฯ (ค่าย Workshop 3)  ระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

Midterm Reflection…ผ่านมาครึ่งทาง ตัวฉันและโครงการเป็นอย่างไร
.
ปุ่ม SAVE การเรียนรู้ที่สำคัญ คือ การทบทวนและสะท้อนตัวเอง เมื่อมาถึงครึ่งทางโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ น้องๆ ในโครงการจึงทบทวนทั้งเรื่องตัวเองและเรื่องงานไปพร้อมๆ กัน
.
ทบทวนตนเองกับ 7 คำถาม
1. ฉันทำโครงการนี้เพราะอะไร
2. อะไรคือพรสวรรค์ที่ฉันเอามาใช้ในทีมนี้
3. ฉันต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทนในการทำโครงการนี้ ต้องการเพราะอะไร
4. ฉันรักษาจุดยืน หรือดูแลตัวเองอย่างไรตอนมีปัญหาระหว่างทำงาน
5. ภาพจำหรือประสบการณ์แรกที่ทำโครงการนี้คืออะไร
6. ประสบการณ์แรกที่รู้สึก “เป็นส่วนหนึ่งของทีม หรือเราสำคัญกับกับทีม” คืออะไร
7. ตอนทำโครงการนี้อะไรที่เราชอบ อะไรที่ไม่ชอบ อยากปรับปรุงเรื่องอะไร อยากพัฒนาด้านไหน
.
ทบทวนงาน ถอดบทเรียนทีม ทำภาพ พลอตกราฟในอดีต
- ในแต่ละเดือนเราทำอะไรอยู่เกี่ยวกับโครงการนี้
- ในแต่ละเดือนนั้นเรารู้สึกอย่างไร
- ในแต่ละเดือนเราผ่านปัญหาได้อย่างไร หรือได้ค้นพบอะไรใหม่
.
ขอบคุณกระบวนกร ครูเก๋ ศศรส โกวิทพานิชกุล Inner Play School

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ