กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กำหนดการปฐมนิเทศ เยาวชนผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ปี 2559


เนคเทคร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนในการต่อยอดพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ผลักดันไปสู่กลุ่มผู้ใช้งานจริง ทั้งด้านเกษตรกรรม ชุมชน การศึกษา และสังคม เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยผลงานของเยาวชนที่ร่วมโครงการจะได้การ Coaching แบบมืออาชีพจากหน่วยงานที่คว่ำหวอดในสายงานที่ต่อยอดทั้งด้านที่เกี่ยวข้อง กับงานทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมโอกาสในการได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีนานาชาติ

­

รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559>>> Click


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> Click

ดาวน์โหลดเอกสาร >>>  กำหนดการปฐมนิเทศ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ