กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ปฐมนิเทศโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ปี 3
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การปฐมนิเทศโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3 ปี 2558

วันที่ 24 - 25 เมษายน 2558 ณ วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮาส์ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ