กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
พิธีปิดโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 พร้อมพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร และการนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานล่าสุด
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ