กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
งานแถลงข่าว “ต่อกล้าให้เติบใหญ่ ต่อยอดไอเดียคนรุ่นใหม่...ใช้ได้จริง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

เพื่อสื่อสารบทบาทของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในการร่วมสนับสนุนการต่อยอดพัฒนาผลงานของเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ผู้ใช้จริง และต่อยอดในเชิงธุรกิจ


นิทรรศการออนไลน์
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

­

­

“ต่อกล้าให้เติบใหญ่” ต่อยอดไอเดียคนรุ่นใหม่...ใช้ได้จริง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล

และ NECTEC จัดแถลงข่าวโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”  

อ่านรายละเอียดบนFacebook Fan page มูลนิธิสยามกัมมาจล click

­


­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ