กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
งานแถลงข่าว งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16”
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเทล ไ มโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ” (The Sixteenth Thailand IT Contest Festival 2017) ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีคือ หัวใจของเด็กไทยยุค 4.0” โดยไฮไลท์ มี 6 ผลงานเด่นที่คว้ารางวัลจากเวทีระดับประเทศ และ ต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาจนพร้อมไปต่อยอดทางธุรกิจ ซึ่งจะมาสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ ที่มีหัวใจไอทีทุกคน  ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.30– 12.00 น. ณ ห้องโถงกลาง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ