กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เก็บข้อมูลพื้นที่เฝ้าระวัง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

มีอาสาสมัครในชุมชน นักศึกษาและอาสาสมัครชาวต่างชาติมาร่วมติดธง

 

เพื่อให้มีข้อมูลผู้ประสบภัยในการที่จะวางแผน ช่วยเหลือ และปฏิบัติการติดธงสัญลักษณ์ในพื้นที่ เพื่อแยกประเภทบุคคลที่ต้องให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน

—             

—            สีธง  สัญลักษณ์

—                        สีน้ำเงิน                        สัญลักษณ์        ผู้ป่วย

—                        สีขาว                สัญลักษณ์        ผู้พิการ

—                        สีแดง               สัญลักษณ์        ผู้สูงอายุ  (ตั้งแต่ ๖๐ ปีขี้นไป)

—                        สีเขียว              สัญลักษณ์        เด็กทารก (แรกเกิดถึง ๒ ขวบ)

—                        สีเหลือง            สัญลักษณ์        เด็ก ( อายุ ๒ ขวบ ถึง ๗ ปี)

 

ผลที่คาดหวัง

  •  ข้อมูลผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ประสบภัย 2 ตำบล ประกอบด้วย  ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / ผู้ป่วย / เด็ก / เด็กทารก
  •  ข้อมูลความต้องการพิเศษของชาวบ้านที่ประสบภัย เช่น  น้ำดื่ม  เรือ  อาหาร ฯลฯ

 

*การเก็บข้อมูลพื้นที่ดำเนินการโดยอาสาสมัครในพื้นที่ เพื่อสร้างการเรียนรู้และทำงานจริงในชุมชน 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  • ข้อมูลสามารถเพิ่มสมรรถนะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง จากข้อมูลสถานการณ์ และความต้องการของผู้ประสบภัย

  • ข้อมูลสามารถสร้างการยอมรับแก่หน่วยงานที่เชื่อม/ประสานความร่วมมือ ขอรับการช่วยเหลือ หรือให้การช่วยเหลือได้อย่างเข้าใจ

  • ข้อมูลช่วยให้เกิดการเรียนรู้ของอาสาสมัครทั้งในด้านการรับรู้ ความเข้าใจและรวมถึงความรู้สึกที่มีคุณค่าทางจิตใจ 
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ